Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

kmΟ πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον και ευχαριστεί για τις προσωπικές του παρεμβάσεις σε ότι αφορά τη διόρθωση αδικιών που απορρέουν από προσφάτως ψηφισθέντες φορολογικούς νόμους. Ταυτόχρονα, επισημαίνει τη διάρρηξη της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους, εξαιτίας της προχειρότητας ή της στυγνής εισπρακτικής λογικής που σε ορισμένες περιπτώσεις επιδεικνύεται από το οικονομικό επιτελείο στη σύνταξη και προώθηση μείζονος σημασίας νομοθετημάτων.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μίχαλου προς τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Με την επιστολή μου αυτή, κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες του επιχειρηματικού κόσμου για τις προσωπικές σας παρεμβάσεις σε πληθώρα ζητημάτων που αφορούν άμεσα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και των επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλλουν στην ανάταξη της εθνικής μας οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την επικείμενη αναμόρφωση – και πάλι με προσωπική σας παρέμβαση – των φορολογικών νόμων, που έχουν τελευταία ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή, ως εκπρόσωπος της Επιμελητηριακής κοινότητας όλης της χώρας, θα ήθελα εκ νέου να ζητήσω και πάλι τη συμβολή σας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την καθιέρωση, επιτέλους, ενός νέου, απλού, αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Ωστόσο, κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να σας επισημάνω και την απογοήτευση, αλλά και την ανησυχία των 900.000 επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπώ, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το οικονομικό επιτελείο χωρίς εμπεριστατωμένες μελέτες, με καθαρά εισπρακτική λογική και χωρίς αναπτυξιακή διάσταση ή ακόμη και με προχειρότητα, όπως εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα – όπως ήδη έχω επισημάνει με επιστολή μου προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα – ότι για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, που είναι σε ισχύ μόλις ένα χρόνο, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 70 αποφάσεις και εγκύκλιοι, ενώ παράλληλα, τείνει να παγιωθεί η τακτική των τροποποιήσεων προσφάτων ψηφισθέντων νόμων με δικές σας προσωπικές παρεμβάσεις προς διόρθωση των λανθασμένων και πολλές φορές άδικων και αναποτελεσματικών διατάξεων που περιέχουν.

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη, για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, να αποκατασταθεί άμεσα η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων. Και αυτό θα επιτευχθεί όταν σταματήσουν να παρατηρούνται προχειρότητες και αιφνιδιασμοί στη σύνταξη και την προώθηση μείζονος σημασίας νομοθετημάτων. Δεν είναι δυνατόν, κύριε πρόεδρε, να επαφίεται η λειτουργία του κράτους μόνο στις δικές σας προσωπικές παρεμβάσεις προς αποκατάσταση των λανθασμένων επιλογών των ηγεσιών των υπουργείων.

Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφέρω σε εσάς προσωπικά τις τελευταίες προτάσεις του ΕΒΕΑ, για την επανεξέταση πολλών επιμέρους διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας που και άδικες είναι και προκαλούν κοινωνικές ανισότητες και τριγμούς:

  • Με το νέο φορολογικό καθεστώς και με τον νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας γίνεται προσπάθεια ριζικής αλλαγής του χθες.

Θα είναι λοιπόν λάθος να παραμείνουν υπολείμματα του παρελθόντος και ως εκ τούτου μέσα στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενταχθεί, όσο και εάν κάποιοι έχουν αντιρρήσεις, η διαδικασία περαίωσης όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και όλων των φορολογικών αντικειμένων, όχι με τρόπο χαριστικό, τουλάχιστον του κεφαλαίου, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες που να καλύπτουν το συμφέρον του κράτους αλλά και να παρέχουν κίνητρα στον φορολογούμενο.

  • Για το κόστος απόκτησης ακινήτου, ή για κατάσχεση ακινήτου όταν η φορολογική υποχρέωση προέρχεται από καταλογισμούς φόρων, από τεκμήρια και ΕΗΤΗΔΕ και ο φορολογούμενος αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους επειδή είναι άνεργος και για πολλές άλλες περιπτώσεις.

Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται η διαφορά μεταξύ των πραγματικών εισοδημάτων και των τεκμαρτών εισοδημάτων των φορολογουμένων, όταν η διαφορά αυτή οφείλεται σε μείωση των πραγματικών εισοδημάτων με ευθύνη της πολιτείας και όχι σε αύξηση της περιουσίας με ευθύνη του φορολογούμενου.

  • Απαιτείται άμεση τροποποίηση των πρόσφατων ρυθμίσεων που αφορούν τη φορολογική κατοικία. Το κριτήριο που αναφέρει ότι αν οι στρατηγικές αποφάσεις μιας θυγατρικής ενός πολυεθνικού Ομίλου λαμβάνονται στην Ελλάδα, αυτό καθιστά αυτόματα όλες τις αλλοδαπές εταιρίες του Ομίλου ελληνικές, δημιουργεί τον προβληματισμό για το αν θα πρέπει τα κεντρικά ενός Ομίλου να βρίσκονται στην Ελλάδα.
  • Είναι επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των άρθρων που περιορίζουν στο ελάχιστο την αναγνώριση και έκπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων για τόκους. Με τον περιορισμό στην αναγνώριση των τόκων σαν παραγωγική δαπάνη, ποια επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να δανειστεί, όταν εκτός από τη μείωση των κερδών, με την αναγκαστική αύξηση των τόκων, θα υπάρχει και επιπλέον μείωση των κερδών από την τεκμαρτή περικοπή της δαπάνης αυτής; Και βέβαια, οι διατάξεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις επικλήσεις του πρωθυπουργού για αύξηση της ρευστότητας στην αγορά.
  • Επίσης, ανεπίτρεπτη ενέργεια, που δημιουργεί πλασματικά φορολογικά κέρδη και επιβάρυνση των επιχειρήσεων με επιπλέον μη οφειλόμενους φόρους είναι και η μη αναγνώριση του δικαιώματος αφαίρεσης άλλων πραγματικών δαπανών, όπως για παράδειγμα η καταβολή των έκτακτων εισφορών.
  • Το θέμα των επισφαλών απαιτήσεων για μια ακόμη φορά αποδεικνύει το πόσο επιπόλαια αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τα πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων. Η γενική αναφορά ότι για να εκπεστούν τα ποσά των προβλέψεων απαιτείται «να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης» , θα είναι το σημείο της αιώνιας διαμάχης μεταξύ φορολογικού ελεγκτή και φορολογούμενου και στο οποίο ποτέ δεν θα υπάρξει συμφωνία. Εν προκειμένω η διάταξη αυτή θα πρέπει να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη και κυρίως για να μην υπάρχει δυνατότητα «παρερμηνείας».
  • Είναι αναγκαίο να εκλογικευτούν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, έτσι ώστε να προστατευτούν οι οικονομικά ασθενέστεροι και ιδιαίτερα οι άνεργοι, ανεξάρτητα αν δικαιούνται ή όχι βοηθήματος ανεργίας.
  • Τέλος, θα πρέπει να γίνουν ριζικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αναφέρονται στα πρόστιμα, στον έλεγχο και γενικότερα στη φορολογική διαδικασία, πράγμα το οποίο ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθεί με τη δική σας παρέμβαση. Ομοίως, πρέπει να εκλογικευθούν και τα εξοντωτικά και εξωπραγματικά πρόστιμα που προβλέπονται για άλλες παραβάσεις, όπως ανακριβούς δήλωσης, μη υποβολής δήλωσης, μη απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου κλπ.

Η αισιοδοξία της κυβέρνησης  για τη δημιουργία ενός δικαιότερου, απλούστερου και αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος, με αναπτυξιακή κατεύθυνση, θα πρέπει να λάβει «σάρκα και οστά» άμεσα.

Συμμετείχαμε ενεργά σε κάθε πρόσκληση με την παρουσία εκπροσώπων μας, καταθέσαμε πλήρεις και αναλυτικές προτάσεις επί όλων των φορολογικών θεμάτων..

Είναι φανερό ότι είμαστε και θα είμαστε πάντα αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για ένα φορολογικό σύστημα απλό, δίκαιο, σταθερό, αποτελεσματικό και με αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ισχύει κατά βάση από την 1η Ιανουαρίου του 2014, επίσης και ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Εν προκειμένω το φορολογικό μας σύστημα μπαίνει σε μια νέα αρχή, σε μια νέα τροχιά.

Θα θέλαμε όμως να επαναλάβουμε, καθόσον τις θεωρούμε ως πυλώνες επιτυχίας, τρείς βασικές προϋποθέσεις:

–       Τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων αλλά με παράδειγμα και πρότυπο το ίδιο το κράτος,

–       Τη δημιουργία ελεγκτικής συνείδησης των φορολογικών ελεγκτών, όπου μέσα από την ίδια την συμπεριφορά των ελεγκτών θα διδαχθούν και οι φορολογούμενοι, και τέλος

–       Την αποκοπή με κάθε τι που αναφέρεται στο παρελθόν. Υπάρχει η δυνατότητα μέσα από μια επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων και φορέων να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε όλες τις περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν αλλαγής.

Προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές  λειτουργίας  του Κράτους. Αυτό όμως που είναι επιτακτική ανάγκη και που όλοι μπορούν να δουν, εκτός από το Υπουργείο των Οικονομικών, είναι η ΑΜΕΣΗ δημιουργία ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ειδικών και τεχνοκρατών, για την σύνταξη ενός ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από Έλληνες για τους Έλληνες. Και αυτό πρέπει να γίνει «τώρα». Οι υπάρχοντες  δύο πρόσφατοι Νόμοι 4172  και  4174, με όσες ερμηνευτικές και εάν υπάρξουν, ένα είναι σίγουρο: Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν και να αποδώσουν.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και ευελπιστώ στη θετική ανταπόκριση των αιτημάτων μας».